Учење и завети: oткривења са висина

Slika
Мормони верују да је Учење и завети књига Светих писама која садржи света откривења која су примили Џозеф Смит и други пророци.

Чланови Цркве Исуса Христа светаца последњих дана који се понекад називају мормонима, верују да су и Библија и Мормонова књига Света писма. Мормони верују у две додатне књиге Писама, од којих се једна зове Учење и завети. За мормоне, „Учење и завети су збирка божанских откривења и надахнутих прогласа датих за успостављање и регулисање царства Божјег на Земљи у последњим данима” (увод у Учење и завете). Мормони су захвални на сазнању да се Божја откривења човечанству не завршавају са Библијом.

Шта мормони верују у вези са Учењем и заветима?

Црква Исуса Христа светаца последњих дана организована је 6. априла 1830. године од стране пророка Џозефа Смита (видети УИЗ 21, заглавље одсека). У првим данима Цркве, чланови и вође Цркве су још увек учили о доктрини, сврси и организацији Божје истините Цркве и желели су да знају Његову вољу. Рана историја Цркве бележи: „У тим данима Цркве у повоју постојала је јака жеља за добијањем речи Господње о свакој теми која се на било који начин односи на наше спасење” (Manuscript History of the Church, књ. A-1, стр. 146, josephsmithpapers.org). Већину откривења у Учењу и заветима примио је Џозеф Смит „у одговору на молитву, у време потребе, и потекла су из стварних ситуација у које су били укључени стварни људи' (увод у Учење и завете). Нека откривења су примили каснији пророци Цркве. Иако је већина одсека у Учењу и заветима намењена члановима Цркве, мормони верују да су Учење и завети збирка „порука, упозорења и охрабрења . . . у корист целог човечанства” (увод у Учење и завете).

Шта је јединствено у вези са Учењем и заветима?

За разлику од Библије и Мормонове књиге, Учење и завети нису превод древног Светог писма. Учење и завети је јединствена књига међу књигама Светих писама у томе што се глас Господњи обраћа људима који живе сада, у времену које мормони називају „последњи дани” (видети Doctrine and Covenants Student Manual, 2. издање [Church Educational System manual, 2001], стр. 1-2). Она обухвата „начела и поступке који се тичу управљања Црквом” у нашем времену, заједно са заповестима, обећањима и учењима (Gordon B. Hinckley, „The Order and Will of God,” Ensign, јан. 1989, стр. 4). 

Апостол старешина Андерсон сведочи да су јеванђеоске истине и благослови обновљени преко пророка Џозефа Смита.

Поред тога, многа откривења у Учењу и заветима садрже глас Господњи у првом лицу. Господњи глас у Учењу и заветима је и саосећајан и чврст. То је глас опомене људима на Земљи да се припреме пре другог доласка Господа Исуса Христа (погледајте увод у Учење и завете). Moрмони верују да Учење и завети садржи „учења о спасењу, начела која ће [човечанство] довести до пунине радости,” и свете завете „који су важнији од свег блага на Земљи” (Doctrine and Covenants Student Manual, vii).

Како могу сазнати више?

Мормони верују да су, поред изласка Учења и завета, и многа друга чуда пратила оснивање Цркве Исуса Христа светаца последњих дана. Да бисте сазнали више о обнови Цркве Исуса Христа, посетите mormon.org.