Библија

Волимо Библију и поштујемо је. Библија је реч Божја. У нашем канону се увек прва помиње као наше „стандардно дело”.

Библија

Шта је Библија?

Библија на својим страницама буквално садржи преображавајући, исцељујући Дух Христов, који је вековима управљао људским срцима, наводећи их да се моле, да бирају праве стазе и настоје да пронађу свог Спаситеља.

Библија је добро именована. Света je јер поучава истину; света јер нас греје својим духом; света јер нас поучава да упознамо Бога и разумемо Његове поступке са људима; и света je јер на својим страницама сведочи о Господу Исусу Христу.

Свеци последњих дана верују у отворени библијски канон, што значи да постоје и друге књиге  Светих писама поред Библије (као што је Мормонова књига) и да Бог наставља да открива своју реч преко живих пророка. Често се тврди да бити хришћанин значи прихватање само начела из  Библије и да је она довољна. Али тврдња да је Библија коначна Божја реч - конкретније, коначна писана Божја реч - значи да се за Библију тврди више него што она тврди сама за себе. Библија нигде није прогласила да ће сва Божја откривења бити сакупљена у јединствену збирку која би била заувек затворена и да се неће примати никаква друга библијска откривења.)


Читајте Библију (доступно само на енглеском)


„Свечано сведочим да смо истински и посвећени верници у Господа Исуса Христа и у Његову објављену реч у Светој Библији. Не само да верујемо у Библију - ми тежимо да следимо њене прописе и поучавамо њену поруку.”

- M. Расел Балард (Ensign, мај 2007, стр. 82)