Мормонова књига одговара на питања душе

  Шта је суштина живота?

  Мормонова књига

  Откријте које одговоре Мормонова књига, живи пророк и људи дају о сврси живота.

  Откријте које одговоре Мормонова књига, живи пророк и људи дају о сврси живота.

  Паскал и Лоура Гађини деле оно у шта верују о сврси живота.

  Прочитајте 2: Нефи 2 и Aлмa 12 да бисте сазнали шта је то избор, урачунљивост и откупљење.

  Набавите бесплатан примерак | Читајте je он-лајн