Локалне вести

  Видети како Мормонова књига оживљава у 2. Нефију 5:10-11, 27
  Видети како Мормонова књига оживљава у 2. Нефију 2:27
  Питања су попут математичких једнакости, нарочито када се ради о нашем личном служењу Богу.
  Видети како Мормонова књига оживљава у 1. Нефију 17:3
  Пажљиво, опрезнo поновно одржавање богослужења и других састанака и активности уследиће у складу са одлукама вођа локалних власти
  Видети како Мормонова књига оживљава у 1. Нефију 8:10-12
  Животна питања су попут математичких једнакости, нарочито када се ради о личној праведности.
  Свечане скупштине су посебни свети састанци који се одржавају у различите свете сврхе. Они изискују да свеци последњих дана дођу на састанак са узвишеним осећањем духовности.