10.00 - 13.00 сати
Милоша Поцерца 26
Београд, Србија
+381 60 3305 013

11 - 13 сати
Шечер Сокак 2
Сремска Митровица, Србија
+381 60 3305 022

10 - 12 сати
Мародићева 4
Нови Сад, Србија
+381 60 335 019

10 - 12 сати
Светог саве 29
Чачак, Србија
+381 60 3305 014

Више информација
DE-61381 Friedrichsdorf TS
Факс: +49 (0) 6172-75230
Talstrasse 10
Nemačka
Тел: +49 (0) 6172-59000

више информација
Е-мајл: swiss-adm@ldschurch.org
Zollikofen
Факс: +41 (0) 31-9155253
Tempelstrasse 2
Švajcarska
Тел: +41 (0) 31-9155252

Е-мајл: 2010550@ldschurch.org
10000 Zagreb

Trg Petra Svačića 3/1
Croatia
+385 (0) 14 577783