Црква у Србији

Црква у Србији

Србија 

249 број чланова
3 број огранака
1 подручје
1 мисија (Северно јадранска мисија)
2 центра за породично родословље
 

Европа

Чланови | 494.831
Мисија | 42
Градови | 1.455
Храмови | 11
Центри за породичну историју | 682


Светска статистика

Чланови | 15.634.199
Мисија | 418
Мисионари | 74.079
Центри за мисионарску обуку | 15
Храмови | 149
Градови | 29.014
Универзитети и факултети | 4
Уписани полазници | 391.680
Центри за породичне историје | 4.689
Земље са центром за породичну историју | 128
Земље у којима је присутна, хуманитарна помоћ од 1985. | 179
Мисионари у добротворним службама, укључујући и хуманитарне мисионаре | 31.779
Језици на којима је представљена црквена литература | 177