Црква у Србији

  Црква у Србији

  Србија 

  249 број чланова
  3 број огранака
  1 подручје
  1 мисија (Северно јадранска мисија)
  2 центра за породично родословље
   

  Европа

  Чланови | 494.831
  Мисија | 42
  Градови | 1.455
  Храмови | 11
  Центри за породичну историју | 682


  Светска статистика

  Чланови | 15.634.199
  Мисија | 418
  Мисионари | 74.079
  Центри за мисионарску обуку | 15
  Храмови | 149
  Градови | 29.014
  Универзитети и факултети | 4
  Уписани полазници | 391.680
  Центри за породичне историје | 4.689
  Земље са центром за породичну историју | 128
  Земље у којима је присутна, хуманитарна помоћ од 1985. | 179
  Мисионари у добротворним службама, укључујући и хуманитарне мисионаре | 31.779
  Језици на којима је представљена црквена литература | 177