извори за добротворну помоћ и осамостаљивање

Ја дођох да имају живот и изобиље” (Joван 10:10)