Васкршња порука Првог председништва

Овог Васкрса, позивамо вас да размишљате о Спаситељевој помирбеној жртви и славном Васкрсењу, које све нас благосиља.

Преко нашег Откупитеља, Исуса Христа, примамо ову поруку наде: „У свету ћете имати невољу; али не бојте се, јер ја надвладах свет” (Joван 16:33). Спаситељ обећава да ћемо, ако се држимо Његових заповести и обреда имати „мир на овом свету, и вечни живот, у свету који ће доћи” (Учење и завети 59:23).

Сведочимо да Исус Христ живи! „[Он] устаде” (Матеј 28:6). Због Њега можемо бити вођени и ојачани док носимо терет са којим се суочавамо у смртном животу. Кроз нашу веру у Спаситељеву помирбену жртву, окови греха не могу да нас држе и искушења која доживљавамо у животу неће имати трајну моћ над нама. „Жаока смрти у Христу је надвладана.” (Мосија 16:8).

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Прво председништво


Жаокасмртиу Христу је надвладана. „Он је светло и живот свету, да, бескрајно светло које се никад помрачити не може, да, и живот бескрајан, да смрти никад више не буде.”

МОСИJА 16:8–9